ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนี
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้างสอน
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0885858496
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้างสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ