ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชนก มะกอกคำ
ตำแหน่ง :ธุรการพัสดุ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :276/1 ม.9 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0845029452
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ธุรการพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานะพัสดุโรงเรียน