ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่อยู่ :47 ม.9 บ้านสันห้างเสือ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :085617520
Email :aun_cup@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลเด็กพิการเรียนรวม