ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒน์ จำรูญหิน
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :333/1 ม.7 ต.อุโมงค์ อ.ในเมือง จ.ลำพูน
Telephone :088-289496
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์