ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :110 ม.13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0861988085
Email :suraja2520@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานสถานศึกษา