ชื่อ - นามสกุล :นายศุภกิจ ธาตุอินทร์จันทร์
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ที่อยู่ :106 หมู่ 8 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
Telephone :090-056059
Email :nyxEnoriz@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)