ชื่อ - นามสกุล :นายนลธวัช กันขัด
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :26/3 หมู่ 2 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :096-212464
Email :sangza501@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์