ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชุติมา เจริญผล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :094-858924
Email :i_am_amam@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์