ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :210 ม.13 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0946155122
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระสุขศึกษา พละศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน