ชื่อ - นามสกุล :นายสุพัน ธัมหมื่นยอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน-ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :266 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0861964216
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ