ชื่อ - นามสกุล :นายคเชนทร์ สุธรรมา
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่อยู่ :7/2 หมู่ 4 ต.หมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :0826954496
Email :pi_wza@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู