ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรียา กันทาดง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :76/1 ม.1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0895602698
Email :pattree1164@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์