ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :78/2 ม.5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0815686673
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์