ชื่อ - นามสกุล :นางกนกวรรณ ปัญญาหลวง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :37/1 หมู่ 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
Telephone :0846176460
Email :kanokwan@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย