ชื่อ - นามสกุล :นางกมลวรรณ กาวิชัย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :330 หมู่4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0638311916
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนภาษาไทย