ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ที่อยู่ :46 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
Telephone :0819518005
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา