ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชนก มะกอกคำ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุโรงเรียน
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0845029452
Email :Ratchaok_Nancy@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ธุรการพัสดุ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ