ชื่อ - นามสกุล :นายวีรพงศ์ แสงแฝง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้างสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :34 หมู่ 1 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0965952670
Email :w.ee_ra_pong@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนรายวิชาคณิตศาสตร์