ชื่อ - นามสกุล :นายไกรสร แปงใจ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :48/1 ม.8 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Telephone :0802236193
Email :wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์