ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสกาวเดือน งามพิง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :392 ม.6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
Telephone :0986720717
Email :gifsakowduan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ