ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐวิทย์ หอมสอาด
ตำแหน่ง :ยามรักษาการณ์
หน้าที่หลัก :รักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0817262123
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : รปภ.
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาความปลอดภัย