ชื่อ - นามสกุล :นายไชโย ธัมหมื่นยอง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :266 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0932272637
Email :chaiyoth1996@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์