ชื่อ - นามสกุล :นางกานดา เขื่อนเพ็ชร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
ที่อยู่ :186 ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Telephone :0898358650
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์