ชื่อ - นามสกุล :นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :ที่อยู่ 174 หมู่ 3 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0843641261
Email :ptikrati@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน