ชื่อ - นามสกุล :นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0899544237
Email :teach017@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา