ชื่อ - นามสกุล : นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ :15 หมู่ 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
Telephone :0617965295
Email :daotarin@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการโรงเรียน