ชื่อ - นามสกุล :นายคมสัน คำปัญโญ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0998715380
Email :mos_mju305@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา