ชื่อ - นามสกุล :นางเลไลย์ กิตติวรรณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
ที่อยู่ :1/4 ม.3 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0816711776
Email :lelaikittiwan2505@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์