ชื่อ - นามสกุล :นายภาคิน หล้าเมือง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0612704666
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา