ชื่อ - นามสกุล :นายอนุพันธ์ ปัญญาอุ้ย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาดนตรี
ที่อยู่ :482 ม.5 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Telephone :0810316208
Email :wp@wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิชาดนตรี