ชื่อ - นามสกุล :นายธีรภัทร์ เทพคำ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :37 ม.11 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Telephone :0841503363
Email :teerapat.2529@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน