ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชุติมา เจริญผล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :29/1 หมู่ 5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
Telephone :0948589242
Email :chutima.jarernphon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน