ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทัตนิชา มีสันติภาพ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :หอพักบ้านสุพัตรา 159 ม.9 บ้านสันห้างเสือ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :0931750751
Email :r.rut0751@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ