ชื่อ - นามสกุล :นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :053555373
Email :plane_maetha54@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานโรงเรียน