ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติ ปานมี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :651/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
Telephone :0616902296
Email :kitti68897@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานโรงเรียน