หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย : spidered
อ่าน : 116
พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการรติมา ปฤษฎางคเดชา และคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาแนวทางปฎิบัติกิจกรรม และนำมาปรับใช้ โดยโรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง มีความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศและ ระดับนานาชาติอีกด้วย วันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี pic : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=707013373107713&set=pcb.707016536440730&type=3&theater