หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ :
โดย : spidered
อ่าน : 38
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

✅ประกาศแนวทางการปฎิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเดินทางมามอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2563 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองปฎิบัติตามจุดคัดกรองต่างๆที่โรงเรียนได้เตรียมการไว้ดังแผนผังรับมอบตัวนักเรียนด้านล่างนี้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล..! ✅#หมายเหตุ 1) นักเรียนที่มากับผู้ปกครองแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 2) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ -สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ -สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ -ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ 1) ฉบับจริง 1 ฉบับ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ชุดนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ 3)ค่าใช้จ่ายชุดพละ และชุดพื้นเมือง (ประมาณ 800 บาท)