หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการรับมือและป้องกันการเผยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
โดย : spidered
อ่าน : 20
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการรติมา ปฤษฎางคเดชา คณะครู และแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เข้ารับการอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการรับมือและป้องกันการเผยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสมุดวิทยพัฒน์โรงเรียนวชิรป่าซาง pic : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931288080680240&set=pcb.931290500679998&type=3&theater