หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ++++ประกาศสำนักงานสภานักเรียน SCWP ++++
โดย : spidered
อ่าน : 163
เสาร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

++++ประกาศสำนักงานสภานักเรียน SCWP ++++ ขอเชิญสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา2563 เข้าร่วม “การประชุมวิสามัญสภานักเรียน” ครั้งที่8/2563 เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง หมายเหตุ: ขอให้สภานักเรียนทุกคนปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ผ่านจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง 1 เมตร สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะเข้าร่วมประชุมทุกคน