หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โดย : spidered
อ่าน : 19
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมวันแรกเรียนรู้ระบบการทำงานของสภานักเรียน ที่มา ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน และผู้นำที่ดีในยุค4.0 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่