หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วชิรป่าซางน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9
โดย : spidered
อ่าน : 19
เสาร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

"ภาพของพ่อ เสด็จมาที่โรงเรียนของเรา ชาววชิรป่าซาง ยังจำได้ดี" โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่เปรียบมิได้ จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน จากพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประจำอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน ในปัจจุบัน) และทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำอำเภอป่าซาง และทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดลำพูน ภาพจากหนังสือพระราชกรณียกิจ ตุลาคม 2512 - กันยายน 2513 pic : https://www.facebook.com/WP2556/photos/a.1325331824161052/1450340934993473/