หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : "ภาพของพ่อ เสด็จมาที่โรงเรียนของเรา ชาววชิรป่าซาง ยังจำได้ดี"
โดย : spidered
อ่าน : 18
เสาร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

"ภาพของพ่อ เสด็จมาที่โรงเรียนของเรา ชาววชิรป่าซาง ยังจำได้ดี" โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่เปรียบมิได้ จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน จากพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประจำอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน ในปัจจุบัน) "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน pic : https://www.facebook.com/WP2556/photos/pcb.1450351308325769/1450350874992479/