หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมงานคุณธรรม
โดย : spidered
อ่าน : 23
พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ ถือเอาเป็นวันมหาฤกษ์มงคลแก่พสกนิกรชาวไทย ที่จะน้อมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อสถานศึกษา ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน ทางสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางจึงได้ร่วมกับ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ (ดอกจำปี ,ทองอุไร) ณ บริเวณด้านข้างสระน้ำของโรงเรียน และได้บันทึกภาพร่วมกับคณะครู ผู้บริหารและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทุกท่านร่วมกันในวันนี้ pic : https://www.facebook.com/photo/?fbid=1271543656629211&set=pcb.1271544306629146