หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : จัดทำแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
โดย : spidered
อ่าน : 29
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องสมุดวิทยพัฒน์ โรงเรียนวชิรป่าซาง