หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการ "Happy Workplace กิจกรรม Happy Money กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า"
โดย : spidered
อ่าน : 6
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

นที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ในโครงการ "Happy Workplace กิจกรรม Happy Money กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า" ..โดยได้รับความรู้จากทางทีมวิทยากร "บ้านเห็ดตุ๊กตา" ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดบ้านห้วยเดื่อ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง..ทางโรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบพระคุณทีมวิทยากรที่ได้ถ่ายทอดความรู้แก่คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซางในครั้งนี้ pic : https://www.facebook.com/photo/?fbid=1478171052658604&set=pcb.1478172335991809