ชื่อ - นามสกุล :นางอรพินธ์ กองแก้ว
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :แม่บ้านโรงเรียน
ที่อยู่ :210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :0616978730
Email :tontagan132534@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แม่บ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้านโรงเรียน