หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
โดย : spidered
อ่าน : 179
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โรงเรียนวชิรป่าซางส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง